Meer Vlamingen behalen diploma

Diploma
Belga / N. Maeterlinck

Het aantal mensen in Vlaanderen dat afstudeert van het secundair en hoger onderwijs neemt toe. Tegelijkertijd kiezen nog te weinig studenten, vooral meisjes, voor een wetenschappelijke of technische studierichting.

Het onderwijs in Vlaanderen krijgt goede punten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Uit het jaarlijks onderzoek van de organisatie blijkt dat de scholingsgraad in Vlaanderen toeneemt. Die stijging verhoogt niet enkel de kans op werk, maar verkleint ook de kans op een depressie.

Sociale situatie weegt door

De vergelijking van het onderwijs in 35 OESO- en partnerlanden leert dat in 2000 76% van de jongeren in Vlaanderen een diploma haalde. In 2016 is dat aantal gestegen naar 86%. Bovendien haalt 73% zijn getuigschrift in zes jaar tijd en 88% in acht jaar. “Dat is een zeer hoge score”, aldus OESO-expert Dirk Van Damme. De impact van de sociale achtergrond blijft wel hoog. Zo liggen de scores van leerlingen met laaggeschoolde ouders of met een migratie-achtergrond lager.

Verder blijkt dat steeds meer jongvolwassenen een diploma hoger onderwijs halen. Dat percentage ging van 36% in 2000 naar 45% in 2016. “Wie geen diploma secundair onderwijs heeft, maakt 17 à 18% kans op een depressie, bij hooggeschoolden zakt dat naar 4%”, aldus Van Damme.

Op zoek naar meer vrouwen

Minder goed scoort België – en ook Vlaanderen – als het gaat om STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Amper 19% van de nieuwe studenten kiest voor een STEM-richting, terwijl het OESO-gemiddelde daar op een kwart ligt. Bovendien blijft er ook een groot genderonevenwicht, want amper 22% van de ingeschreven studenten is vrouw.

Vlaanderen probeert met het STEM-actieplan al enkele jaren om meer jongeren – en zeker meer meisjes – warm te maken voor wetenschap en techniek. Volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) begint dat actieplan ook zijn vruchten af te werpen en kiezen steeds meer jongeren voor STEM-richtingen, maar moet de positieve trend in het ASO ook doorgetrokken worden naar het BSO.