Samusocial – Vervoort wimpelt vragen weg over druk om controle op de vzw te beperken

Samusocial - Vervoort wimpelt vragen weg over druk om controle op de vzw te beperken

“De onderzoekscommissie is opgericht, niet omwille van een politiek probleem of een probleem van relaties tussen partijen, maar omdat een aantal bestuurders van een vzw zich in het geheim buitensporige zitpenningen hebben toegeëigend”. Zo counterde Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) de talrijke vragen naar de druk van de PS en het kabinet van de minister-president om de controle op daklozenorganisatie Samusocial te beperken. Dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) een belangrijk thema als het daklozenbeleid aan een vzw heeft toegekend, heeft voor Vervoort vooral te maken met de manier waarop de GGC werd geconstrueerd, zonder constitutieve autonomie, zonder middelen en zonder administratie. Ze werd op wantrouwen gebouwd, waardoor er telkens twee collegeleden, een Franstalige en een Nederlandstalige, bevoegd waren over dezelfde materie. Daarom moest de GGC beroep doen op een private vzw. Ook Vervoort betreurde dat er nooit een akkoord gevonden kon worden over de omvorming naar een publieke vzw (onder hoofdstuk 12 van de OCMW-wetgeving).

Rudi Vervoort wuifde de vragen over druk op de bevoegde ministers weg. Doordat twee ministers samen een beslissing moeten nemen, moeten ze samen naar een gezamenlijk standpunt werken. “Maar niemand kan gedwongen worden om een beslissing goed te keuren. Het is dan ook moeilijk om druk op ministers uit te oefenen”, klonk het. Volgens Vervoort was er ook binnen het GGC-college geen sprake van onenigheid over de graad van controle in het beheerscontract met Samusocial, “maar er was één partij – Samusocial, red. – die geen controle wilde”. De minister-president schaarde zich ook achter de tactiek van minister Pascal Smet. Die stemde in met de beperking van de controle tot de winteropvang, om zeker toch een vorm van controle te hebben.

Volgens Vervoort heeft zijn kabinetchef geen (afgezwakt) versie van het beheerscontract met Samusocial opgesteld, buiten medeweten van de twee bevoegde ministers. “Hij had enkel vastgesteld, misschien te laconiek, dat er twee versies van het contract circuleerden.”

bron: Belga