Onderzoekscommissie aanslagen – Laatste loodjes voor onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen komt stilaan aan het einde van haar werkzaamheden. Maandag pikt ze de draad weer op na het zomerreces. Over enkele weken zou de commissie met conclusies moeten komen over het derde en laatste luik van haar opdracht: radicalisering. De commissie werd opgericht in april van vorig jaar, kort na de aanslagen van 22 maart op Zaventem en in de Brusselse metro. Tot nu toe bracht ze al tussentijdse rapporten uit over het werk van de hulpdiensten op de dag van de aanslagen, over de steun aan de slachtoffers en over de manier waarop politie, justitie en inlichtingendiensten met de terreurdreiging zijn omgegaan.
Een laatste luik waarover nog conclusies moeten volgen is dat van de radicalisering. De commissie moet onder meer nagaan hoe die radicalisering in ons lang de voorbije jaren opgeld maakte, welke de invloed is vanuit het buitenland, hoe het integratiebeleid heeft gewerkt en welke rol de buitenlandse financiering van moskeeën is.
Dat laatste kreeg behoorlijk wat aandacht tijdens de hoorzittingen. De ondervraging van de imam en de directeur van de Grote Moskee in Brussel verliep vrij gespannen. De zaak bracht de kwestie van de buitenlandse financiering van moskeeën onder de aandacht. De Grote Moskee bijvoorbeeld krijgt financiering vanuit Saoedi-Arabië.
Sommige partijen willen die buitenlandse financiering verbieden. Eén van de experten die de commissie begeleidt stelde voor om de Grote Moskee onder de controle van de Moslimexecutieve brengen, maar dat voorstel kent onvoldoende politieke steun.
De commissie boog zich ook over radicalisme in de gevangenissen. Volgens de directeurs van die gevangenissen is er van echte deradicalisering daar nog niet veel in huis gekomen. Er zijn speciale vleugels opgericht in Hasselt en Itter, maar die moeten vooral voorkomen dat andere gedetineerden ‘besmet’ raken door een radicaal discours. Zowel in ons land als in het buitenland zou er te weinig ervaring zijn met deradicalisering. Sommigen menen zelfs dat het onmogelijk is om iemand in de gevangenis te deradicaliseren.

bron: Belga