“Aantal dagen met extreme hitte loopt tegen 2040 in steden op van 6 tot 17”

Aantal dagen met extreme hitte loopt tegen 2040 in steden op van 6 tot 17

Waar steden in ons land aan het einde van de 20e en begin van de 21e eeuw nog te maken kregen met gemiddeld 6 hittegolfdagen per jaar loopt dat aantal door de klimaatopwarming tegen het midden van de eeuw waarschijnlijk op tot gemiddeld 17 dagen. Op het platteland blijft de stijging beperkt tot 7 dergelijke hittegolfdagen. Dat blijkt uit berekeningen door onderzoekers van de afdeling Geografie en Toerisme van de KU Leuven. Het temperatuurverschil tussen steden en platteland is het gevolg van het feit dat steen en beton in steden meer zonne-energie omzetten in warmte en ook langer vasthouden. Ook de grote aanwezigheid van menselijke en industriële activiteiten genereert warmte. In steden zijn er veel minder planten of water-oppervlaktes om voor verkoeling te zorgen. “Uit onze analyse blijkt dat er ’s nachts een gemiddeld temperatuurverschil van 1 tot 3 graden Celsius is tussen stad en platteland. Tijdens hittegolven loopt dat verschil, vooral in grootsteden, op tot 8 à 12 graden Celsius. Hierdoor zal de hittestress de komende decennia in steden dubbel zo hard stijgen als op het platteland”, aldus Matthias Demuzere.

De Leuvense onderzoekers Hendrik Wouters, Nicole van Lipzig en Matthias Demuzere waarschuwen er hierbij voor dat de hitte, vooral in steden, zal leiden tot een toename van de sterfte, verminderde arbeidsprestaties en een hoger energieverbruik. Om het effect van de hitte door klimaatopwarming te minderen roepen de onderzoekers de lokale overheden van steden dan ook op werk te maken van meer groen, water, schaduw en minder verharding. “De hittetoename kunnen we ook tempereren door zowel de stedelijke expansie als de CO2-uitstoot terug te dringen via bijvoorbeeld meer hoogbouw binnen onze steden en dorpen”, aldus de wetenschappers.bron: Belga