Aantal asielaanvragen licht gestegen

Aantal asielaanvragen licht gestegen

Het aantal mensen dat in ons land asiel heeft aangevraagd, is afgelopen maand opnieuw licht gestegen. In augustus vroegen 1.790 mensen asiel aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken, zowat 200 meer dan in juli, zo blijkt uit cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zelf registreerde in augustus 1.549 asielzoekers. Daarnaast kwamen er nog een kleine 250 mensen naar ons land via hervestiging of relocatie, wat het totaal op 1.790 brengt. Het merendeel is afkomstig uit Syrië (441), op grote afstand gevolgd door Afghanistan (134) en Palestina (131).

Het aantal asielaanvragen stijgt daarmee weer tot het niveau van maart. In juli (1.529) en juni (1.614) kreeg de DVZ wat minder aanvragen te verwerken, en in april waren dat er maar 1.424. Ook in augustus vorig jaar (1.673) lag het totaal aantal asielaanvragen iets lager. Ondanks de lichte stijging is de werklast niet te vergelijken met de situatie in 2015. Ons land kreeg in augustus van dat jaar – in volle asielcrisis – bijna 6.000 aanvragen te verwerken.Het CGVS nam in augustus van dit jaar 1.663 beslissingen, met betrekking op 2.196 mensen. Het beschermingspercentage bedroeg iets minder dan de helft. Het Commissariaat-generaal meldt nog dat de totale werklast, de aanvragen waarvoor nog geen beslissing is genomen, afgelopen maand gedaald is tot iets meer dan 10.000 dossiers, van 10.776 in juli. Aangezien een “normale” werklast 5.000 dossiers bedraagt, is er een achterstand van iets meer dan 5.000 dossiers.

bron: Belga