“Zoover en Tripadvisor plaatsen neprecensies”

Zoover en Tripadvisor plaatsen neprecensies
Zoover en Tripadvisor plaatsen neprecensies

Ondanks speciale computersystemen en getraind personeel dat fraude tegen moet gaan, is het gemakkelijk om neprecensies te plaatsen op de websites Zoover en Tripadvisor. Dat meldt het Nederlandse tv-programma “Kassa” (BNNVARA) op basis van eigen onderzoek. In enkele weken tijd wist de redactie de beveiliging te omzeilen en valse recensies over een niet-bestaand appartement in Spanje geplaatst te krijgen. Alle twintig ingestuurde neprecensies over een appartement in Altea, bij Alicante, werden op beide sites zonder meer geaccepteerd op de zogenoemde reviewplatforms. Om niet op te vallen en de filters van de vergelijkingssites te omzeilen, waren de beoordelingen verstuurd vanaf verschillende locaties en computers. Ook het taalgebruik was per reactie verschillend.
Zoover liet in een reactie weten dat het de antifraudemaatregelen inmiddels heeft aangescherpt. Maar Tripadvisor noemt het een “zinloos experiment” van “Kassa” omdat de filters bij bestaande appartementen wel hadden gewerkt.

Bron: Belga