Aantal 65-plussers voor de klas op vijf jaar tijd verdubbeld

Het aantal 65-plussers dat voor de klas staat is op vijf jaar tijd verdubbeld, van 161 in het schooljaar 2012-2013 naar 350 in het schooljaar 2016-2017. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Sinds 1 september 2012 kunnen scholen een leerkracht die 65 is langer in dienst houden, op vraag van de leerkracht zelf. Dat kan voor één schooljaar, waarna opnieuw een verlenging kan worden gevraagd.
De regeling werd ingevoerd om het tekort aan leerkrachten op te vangen, en in het eerste schooljaar, 2012-2013, maakten 161 mensen gebruik van de regeling. Sindsdien ging dat aantal in stijgende lijn: 188 in schooljaar 2013-2014, 227 in 2014-2015, 270 in 2015-2016 en 350 in 2016-2017. Voor het afgelopen schooljaar ging het vooral om mannelijke leerkrachten (205 van de 350), leerkrachten in het basisonderwijs (142 van de 350) en in de provincie Antwerpen (123 van de 350).
Volgens Crevits zijn er de komende jaren jaarlijks 6.000 extra leerkrachten nodig, en zij vindt de cijfers dan ook bemoedigend. “Op 5 jaar tijd is het aantal leerkrachten dat ook na hun 65ste nog vol passie voor de klas staat, verdubbeld, dat is goed om te zien! Het toont hun engagement en het is goed voor de betrokken school en de leerkracht zelf. Iets dat we dus zeker moeten toejuichen.”

bron: Belga