Staatssecretaris De Backer ondertekent internationale aanpak tegen vervuiling op zee

Staatssecretaris De Backer ondertekent internationale aanpak tegen vervuiling op zee

Op de conferentie Oceans Meeting in het Portugese Lissabon heeft staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) een ministeriële verklaring ondertekend die onze zeeën en oceanen beter moet beschermen tegen vervuiling. De “Verklaring ter Bescherming van de Oceanen en de Volksgezondheid” werd vrijdag bijgetreden door Noordzeeministers of vertegenwoordigers uit vijftig landen. Er wordt geschat dat er tegen 2050 meer plastic dan vis in de Noordzee zal zitten. Naast milieuverontreiniging bedreigt ook de klimaatverandering onze zeeën en oceanen. Om deze uitdagingen aan te gaan zijn er de laatste decennia een aantal belangrijke internationale verdragen afgesloten, zoals het Klimaatakkoord van Parijs.

De verklaring die vandaag werd ondertekend, bepaalt hoe landen willen samenwerken om recente internationale verdragen over milieu en klimaat uit te voeren. Zo staat er onder meer in dat beter moet worden samengewerkt inzake academisch onderzoek op het vlak van meetmodellen, kennisdeling en ondersteuning.Daarnaast heeft staatssecretaris De Backer zelf aangedrongen om zo snel mogelijk werk te maken van betere instrumenten om vervuiling aan te pakken in gebieden buiten de territoriale wateren. In de verklaring werd dan ook opgenomen om bij de Verenigde Naties aan te dringen daarvoor het initiatief te nemen.

Ons land doet al heel wat inspanningen. “Zo worden vissers en onderhoudsbedrijven van de windmolens ondersteund om marien zwerfvuil op te vissen en aan land te brengen”, zegt De Backer. “Het sniffervliegtuig van de federale overheid heeft vorig jaar ook zo’n 1.300 schepen gecontroleerd op hun zwavelemissies. Maar de milieu- en klimaatuitdagingen stoppen niet aan de grens. We moeten de uitdagingen vooral samen aan gaan.”

bron: Belga