Vlaanderen brengt sluipverkeer in kaart ter voorbereiding van wegenwerken rond Brussel

Vlaanderen brengt sluipverkeer in kaart ter voorbereiding van wegenwerken rond Brussel

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid en de gemeenten in de Vlaamse Rand analyseren sinds begin september één jaar lang de verkeerssituatie op de Vlaams-Brabantse wegen met een webtool van verkeersanalysator Be-Mobile. Bedoeling is om verkeersstromen en sluipverkeer op het hele verkeersnet in kaart te brengen, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de heraanleg van de Ring rond Brussel en de hinder daarvan zoveel mogelijk te beperken. De Vlaamse overheid plant een heraanleg aan de Ring tussen Zaventem en Groot-Bijgaarden, en wil ook geld pompen in nieuwe fietsinfrastructuur en tramsporen, in totaal goed voor een kostenplaatje van 2 miljard euro. Om de verkeershinder die daarmee gepaard gaat zoveel mogelijk te beperken, moeten de verkeersstromen in en rond Brussel eerst in kaart worden gebracht, meent minister van Mobiliteit en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de 19 gemeentebesturen in de Rand slaan daarvoor de handen in elkaar met het Vlaamse bedrijf Be-Mobile, dat een webtool heeft ontwikkeld. Ze kunnen sinds begin september een jaar lang de verkeerstdata op hoofdwegen en het onderliggend wegennet opvragen.De technologie baseert zich op gegevens uit onder meer gps-toestellen of smartphones. Het systeem kan daardoor nagaan wat de bezettingsgraad is van bepaalde routes, wat de reistijden en de knelpunten zijn en of en hoeveel sluipverkeer er is. “We werken aan vlotter en veiliger verkeer en een meer leefbare Vlaamse Rand. We kijken naar het geheel van het verkeer – en dus ook naar het sluipverkeer. We zetten slimme snufjes en moderne technologie in om vat te krijgen op het verkeer en onze mobiliteit beter te sturen”, aldus Weyts.

bron: Belga