Termont over Homans: “dit is een minister onwaardig”

Gents burgemeester Daniël Termont is niet te spreken over de vernietiging van 508 ambtenarenbenoemingen door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Het is de eerste keer dat Termont zich uitspreekt over de nietigverklaring die Homans midden augustus aankondigde toen hij herstelde van een zware hartoperatie. “Het is niet de eerste keer dat minister Homans van de N-VA ons stadsbestuur aanpakt omdat N-VA in Gent in de oppositie zit. Dit is een minister onwaardig”, aldus een strijdbare Termont, die herhaalt dat het Gents stadsbestuur naar de Raad van State trekt. “Ik vind het onaanvaardbaar”, zegt Termont tijdens de opening van een nieuwe brandweerpost in Melle, “gedurende mijn afwezigheid heb ik mij niet gemoeid met de hele zaak, maar ik heb de plaatsvervangende burgemeester sterk aangeraden om een procedure te starten bij de Raad van State. Uit juridische rapporten blijkt dat we zeker een poot hebben om op te staan.”
De beslissing om naar de Raad van State te trekken is ondertussen bekrachtigd door het Gentse schepencollege, maar voor minister Homans is Termont scherp. “Dit is een vuil politiek spel. Het gaat om mensen die al 20 tot 30 jaar voor de stad Gent werken en examens hebben afgelegd. Dit zijn geen politieke benoemingen en we gaan vechten voor die mensen”, aldus Termont.

bron: Belga