Lage-emissiezone Brussel – Groen hekelt “onaanvaardbaar geblunder” van Brusselse regering

Lage-emissiezone Brussel - Groen hekelt "onaanvaardbaar geblunder" van Brusselse regering

“De Brusselse regering zal de deadline van 1 januari 2018 voor de invoering van de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels gewest niet halen. Bovendien worden vrachtwagens, bromfietsen en scooters – nochtans erg zware vervuilers – uitgesloten van de reglementering. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat in dit dossier geblunderd wordt”, stelt Brussels parlementslid Annemie Maes. In juli 2016 bereikte de Brusselse regering een akkoord over een permanente lage-emissiezone voor de hoofdstad vanaf 2018. Maes vreest echter dat deze deadline een illusie is en vraagt de regering dringend werk te maken van de zone. “Er is nog steeds erg veel onduidelijkheid over de LEZ in het Gewest. Zo is het nog steeds niet duidelijk welke omkaderende maatregelen de regering wil nemen”, aldus Maes.

Bovendien gaat de reglementering volgens haar niet ver genoeg. Het doel van de LEZ is het beschermen van de Brusselaars tegen luchtvervuiling. Toch zal de zone in Brussel niet gelden voor vrachtwagens en bromfietsen. “De transportsector is één van de grote vervuilers in Brussel, toch kiest de regering er bewust voor deze niet aan te pakken. In Antwerpen, waar sinds begin februari al een lage-emissiezone is, telt deze nochtans wel voor vrachtwagens. Het is tevens problematisch dat scooters en bromfietsen niet opgenomen zijn in de lage-emissiezone, aangezien dit grote vervuilers zijn”, zegt het Groen-parlementslid.



Ze verwijst naar een recent Nederlands onderzoek dat aantoont dat maar liefst een kwart van alle luchtvervuiling op fietspaden door brommers en scooters wordt veroorzaakt. Een tweetakt brommer stoot zelfs meer fijn stof uit dan een vrachtwagen. De aarzelende, onduidelijke invoering van LEZ toont volgens Groen aan dat de Brusselse regering de luchtkwaliteit niet serieus neemt. “De Brusselaars verdienen een betere bescherming tegen luchtvervuiling. Het is onaanvaardbaar dat hierop wordt geblunderd”, aldus Maes.

bron: Belga