Geert Versnick (Open Vld) bevestigt ontslag als Oost-Vlaams gedeputeerde

Geert Versnick (Open Vld) bevestigt ontslag als Oost-Vlaams gedeputeerde

Open Vld-politicus Geert Versnick bevestigt in een mededeling dat hij zijn ontslag indient als gedeputeerde van Oost-Vlaanderen. De liberale fractie had hem, volgens Versnick zelf, nochtans na het debat maandag in de provincieraad gevraagd om op zijn beslissing van 10 juli om ontslag te nemen terug te komen. “Maar een woord is een woord. Na zorgvuldige afweging heb ik beslist om niet in te gaan op het verzoek van mijn fractie. Mijn ontslag zal dan ook ingediend worden van zodra mijn fractie een vervanger voorgedragen heeft”, stelt hij in een mededeling. Versnick kondigde in juli zijn ontslag aan nadat Groen een dossier had uitgebracht waaruit moest blijken dat de Open Vld’er buitensporige kosten had aangerekend voor tussenstops in Bangkok bij reizen naar Viëtnam. Hij deed dat omdat “de beeldvorming die men thans gecreëerd heeft, negatief is voor de provincie en in het bijzonder voor de provinciale politiek inzake internationale contacten enerzijds en de geloofwaardigheid van Open Vld anderzijds”.

Op vraag van de Open Vld-fractie had hij zijn ontslag uitgesteld om in de provincieraad zelf de aantijgingen van Groen in verband met de buitenlandse missies te kunnen beantwoorden. Dinsdag weerlegde hij naar eigen zeggen “punt per punt de aantijgingen van Groen-raadslid Riet Gillis, waarna de Open Vld-fractie van de Oost-Vlaamse provincieraad in zijn afwezigheid unaniem besliste “om mij te vragen op mijn beslissing tot ontslag terug te komen, gelet de fractie geen enkele reden tot ontslag vaststelde”.Versnick besliste daar echte niet op in te gaan omdat hij zijn woord gegeven had. “Ik kan niet ontkennen dat ik met spijt afscheid neem van de politiek. (…) Maar het is blijkbaar in de politieke zeden de norm geworden om niet meer de bal te spelen, maar de persoon te tackelen”.

bron: Belga