Brusselse regering legt zitpenningen aan banden

Brusselse regering legt zitpenningen aan banden

De Brusselse regering heeft vandaag op haar eerste vergadering na het zomerreces het besluit goedgekeurd tot uitvoering van de ordonnantie die de bezoldigingen van de Brusselse mandatarissen beperkt. De tekst werd op 15 juni in eerste lezing aangenomen. “Dit bezoldigingssysteem heeft het voordeel dat de vergoeding gekoppeld is aan de effectieve aanwezigheid van de mandaathouders, onderhevig is aan maximumbedragen die vandaag nog niet bestaan, en tot slot drastisch beperkt wordt”, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort. De zitpenningen voor een effectief bijgewoonde zitting van de raad van bestuur wordt voor de bestuurders beperkt tot 120 euro bruto per keer met een maximum van 20 zittingen per jaar. Leden van een beperkt beheersorgaan (bijvoorbeeld een bureau) ontvangen ook een zitpenning van 120 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting met een maximum van 10 zittingen.

Commissarissen van de Brusselse regering die zetelen in de beheersorganen kunnen een zitpenning van 240 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting krijgen met een maximum van 40 vergaderingen per jaar. De voorzitter en ondervoorzitter van de beheersorganen hebben recht op een zitpenning van 300 euro bruto per vergadering van die beheersorganen, de beperkte beheersorganen of per vergadering ter voorbereiding van die zittingen met de administratieve diensten van de instelling, waarbij het aantal vergaderingen die bezoldigd worden niet meer mag bedragen dan 40.Door de ontwerpordonnantie wordt de vergoeding van een bestuurder beperkt tot hoogstens 2.400 euro bruto per jaar. Indien hij lid is van een beheersorgaan, bedraagt de bezoldiging maximaal 3.600 euro bruto. De vergoeding van de voorzitters en ondervoorzitters wordt beperkt tot maximaal 12.000 euro bruto per jaar.

bron: Belga