We staan vaker in de file tijdens de daluren

BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

We staan minder in de file tijdens de spits, maar tijdens de daluren is het dan weer vaker aanschuiven. Dat blijkt uit de filebarometer van Touring.

Tijdens de eerste zes maanden van 2017 zijn de filelengtes over de volledige dag gestagneerd of zelfs licht gedaald in vergelijking met 2016, door de afname van de structurele spitsfiles. Wel zijn de files tijdens de daluren, tussen 10u en 15u, toegenomen.

Mobiliteitsorganisatie Touring spreekt van een kentering, doordat verplaatsingen meer worden gespreid over de dag. «Mensen gaan vroeger of later naar kantoor, of stellen niet-noodzakelijke en vrijetijdsverplaatsingen uit. Dat laatste is iets waar we, samen met vele anderen, al lang voor pleiten. Misschien beginnen de mensen dat zelf eindelijk door te hebben», aldus de mobiliteitsorganisatie.

Korte files

De keerzijde is dat we vaker in de file staan tijdens de daluren, tussen 10 en 15 uur. De structurele files, kortere files van 100 tot 250 kilometer, tijdens de daluren zijn enorm toegenomen. In totaal zijn de structurele files echter licht afgenomen. In de eerste zes maanden van dit jaar werd er gedurende 696,4 uur of 29 dagen een filelengte van meer dan 100 km gemeten. Dat is een halve dag minder dan in de eerste helft van 2016, maar nog altijd 3,7 dagen meer dan de eerste zes maanden van 2015.

Zeer lange files

Opvallend is verder de sterke afname van de incidentele en dus zeer lange files. In de eerste zes maanden van 2017 werd er slechts 54 minuten een filelengte van meer dan 400 kilometer vastgesteld. Die lange files worden meestal veroorzaakt door sneeuw- of regenval of door ongevallen en andere incidenten. Door de zeer droge winter en een droog voorjaar zijn deze files eerder beperkt gebleven in 2017.