Zomerakkoord – Daar zijn de Atomaschriftjes weer

Zomerakkoord - Daar zijn de Atomaschriftjes weer

Ecolo en Groen zijn op een intern N-VA-document gestuit waarin de partij verwijst naar afspraken in zogenaamde Atoma-schriftjes. Dat bleek vandaag tijdens de persconferentie van de groene Kamerfractie over het Zomerakkoord van de regering-Michel. De Atomaschriftjes verwijzen naar ‘geheime’ afspraken die de coalitiepartners maken tijdens de regeringsonderhandelingen, maar die ze liever niet gepubliceerd zien in bijvoorbeeld het regeerakkoord. Tijdens het begin van deze legislatuur doken ze even op toen vicepremier Jan Jambon er tijdens een lezing voor nationalistische studenten naar had verwezen. Later luidde het dat het om een metafoor ging.

Ditmaal citeerden Kamerleden Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet uit een interne nota van N-VA waarin wordt verwezen naar de beslissing van de regering om de vaste contracten bij de federale ambtenaren af te schaffen, met uitzondering van bepaalde functies. “We willen conform Atoma-afspraak de omslag/contractualisering maken voor alle nieuwe aanwervingen, met uitzondering van de gezagsfuncties”, staat er letterlijk.Voor de groenen toont dit aan dat de beslissing over de ambtenaren eigenlijk drie jaar geleden al werd genomen, maar dat de regering drie jaar heeft laten schieten om een draagvlak voor een hervorming te creëren.

bron: Belga