Regering Franse gemeenschap blijft “normaal” voortwerken

Regering Franse gemeenschap blijft "normaal" voortwerken

De regering van de Franse gemeenschap heeft vandaag een aantal beslissingen genomen inzake naschoolse opvang, jeugdhulp, cultuur en onderwijs. De ministers werken “alsof er niets gebeurd is”, klonk het bij een bron, dicht bij de regering. In het begin van de zomer kondigde cdH-voorzitter Benoît Lutgen dat hij niet langer met de PS wilde samenwerken in de verschillende deelstaatregeringen. Maar enkel in Wallonië slaagde hij erin de PS voor de MR in te ruilen. Vandaag werd er financiële steun toegekend in dossiers van zowel PS- als cdH-ministers. Zo werd 6 miljoen euro vrijgemaakt voor werken aan 15 scholen in Wallonië en Brussel. De vzw Flagey krijgt 710.000 euro voor het jaar 2017. Het gaat om dossiers van cdH-ministers.

Daarnaast krijgen zes operatoren in de jeugdbescherming samen 2,8 miljoen euro subsidies. Daarnaast zit er ook schot in het dossier van de crèche in het ministerie van de Franse gemeenschap. In een eerste fase kunnen er 36 kinderen terecht, op termijn 49. Deze dossiers vallen onder de bevoegdheid van PS-ministers.bron: Belga