Groen licht voor samenwerkingsakkoord rond uitbetaling kinderbijslag

Groen licht voor samenwerkingsakkoord rond uitbetaling kinderbijslag

Het overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen van het land, heeft groen licht gegeven voor een samenwerkingsakkoord rond de uitbetaling van de kinderbijslag. Dat akkoord moet ervoor zorgen dat ouders ook tijdens de overdracht van de bevoegdheid voor kinderbijslag naar de deelstaten hun kindergeld blijven krijgen, meldt het kabinet van minister voor Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) vandaag. De kinderbijslag is bij de jongste staatshervorming overgeheveld naar de deelstaten. Het federale Famifed staat echter nog in voor de betaling van het kindergeld aan de gezinnen, in afwachting van een definitieve regeling in de deelstaten. Op Vlaams niveau is in mei de oprichting goedgekeurd van het agentschap dat de uitbetaling moet coördineren, en dat vanaf 1 januari 2019.

Intussen moet het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Duitstalige gemeenschap, het Waals Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor Brussel ervoor zorgen dat het geld netjes uitbetaald wordt. Het akkoord moet nog besproken worden binnen elke afzonderlijke regering, voorgelegd worden voor de Raad van State en goedgekeurd worden door de verschillende parlementen. Wanneer dat gebeurd is, kunnen deelstaten in principe zelf kinderbijslag storten. Ze kunnen op elk moment uit de federale regeling stappen, maar zolang dat niet gebeurt blijven Famifed en de federale kinderbijslagfondsen maandelijks uitbetalen.Verder bepaalt het akkoord ook voor welke kinderen een deelstaat precies bevoegd is, waarbij woonplaats het belangrijkste criterium is. Het regelt tot slot de omslag naar de vrije keuze van het kinderbijslagfonds: Vlaamse ouders kunnen vanaf 2020 (en Waalse vanaf 2021) zelf het fonds kiezen dat hen de kinderbijslag betaalt, iets wat nu bepaald wordt door de werkgever.

bron: Belga