Glabbeek schaft voorrang van rechts af – “Afschaffen van regel vaak zinvol, maar geen voorstander van veralgemening”

De mobiliteitsorganisaties VAB en Touring reageren woensdagavond met enige voorzichtigheid op het voornemen van de gemeente Glabbeek om de voorrang van rechts volledig af te schaffen op het eigen grondgebied. Ze erkennen dat de maatregel op heel wat plaatsen zinvol kan zijn, al lijken ze niet onmiddellijk gewonnen voor een algemene afschaffing. De Vlaams-Brabantse gemeente Glabbeek is van plan om de voorrang van rechts op zijn grondgebied volledig af te schaffen tegen 10 november. Dorpspartij, dat in de meerderheid zit, zegt dat een wijziging van die voorrangsregel heel wat verwarring rond de verkeerssituatie in de gemeente zal laten verdwijnen.
De mobiliteitsorganisaties Touring en VAB erkennen in eerste reactie dat het op heel wat plaatsen zinvol kan zijn om die regel te schrappen. Maar ze houden wel een slag om de arm als het gaat om de volledige afschaffing ervan.
“Het afschaffen van de voorrang kan op verschillende wegen een goede maatregel zijn. Zo is het bijvoorbeeld logisch om voorrang te voorzien aan het verkeer op hoofdwegen of op rechte verbindingswegen”, zegt Danny Smagghe van Touring. “Maar ik ben geen voorstander van een veralgemening. Het lijkt me best om die maatregel per weg apart te bekijken.”
Ook VAB benadrukt dat de voorrang van rechts op heel wat plaatsen gerust kan verdwijnen. “We zien nu bijvoorbeeld dat die voorrangsregel soms gebruikt wordt als snelheidsremmer. Maar dat heeft geen zin, daar zijn betere toepassingen voor te vinden”, zegt Maarten Matienko. “Bovendien merken we ook dat het een vrij complexe regel is waar vaak verwarring rond ontstaat.”
Toch ligt een algehele afschaffing ook bij hem moeilijk. “Juristen wijzen erop dat er wel een soort van basisregel moet blijven bestaan, voor plaatsen of situaties waar er geen andere regel voorzien is”, klinkt het.

bron: Belga