CETA – Reynders legt verdrag voor aan EU-Hof

CETA - Reynders legt verdrag voor aan EU-Hof

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft het Europees Hof van Justitie vandaag officieel gevraagd naar een advies over het CETA-verdrag met Canada. Concreet wil ons land weten of het Investment Court System (ICS), het omstreden mechanisme voor confictbeslechting in het handelsverdrag, niet in strijd is met de Europese verdragen. De adviesaanvraag bij het Hof is een gevolg van het verzet van de voormalige Waalse regering tegen het vrijhandelsakkoord met de Canadezen. Oud-minister-president Paul Magnette stemde er pas mee in nadat het federale niveau beloofd had om het systeem voor geschillenbeslechting tussen staten en investeerders voor te leggen aan het Hof.

De PS’er was van mening dat het mechanisme grote ondernemingen te veel macht geeft om overheden juridisch aan te pakken in conflicten. ICS vormt een eerste stap naar de oprichting van een multilateraal investeringshof, dat op termijn een soort rechtbank moet worden om conflicten tussen investeerders en deelstaten te beslechten.CETA treedt voorlopig op 21 september van dit jaar in werking. Dat geldt echter nog niet voor de bepalingen waarvoor ons land het Europees Hof om advies heeft gevraagd, preciseert Reynders. Die treden pas in werking wanneer alle EU-lidstaten het verdrag geratificeerd hebben, een proces dat nog jaren kan duren.

bron: Belga