Trajectcontroles in Mechelen zijn “verrassend” succes: bijna geen snelheidsovertredingen

Trajectcontroles in Mechelen zijn "verrassend" succes: bijna geen snelheidsovertredingen

Een maand na de invoering van twee trajectcontroles op gemeentewegen in Mechelen blijkt uit een eerste evaluatie dat het systeem zijn vruchten afwerpt. Zo goed als alle chauffeurs houden zich aan de opgelegde snelheid, een resultaat dat zelfs burgemeester Bart Somers verrassend noemt. Momenteel zijn al op twee locaties trajectcontroles geïnstalleerd, tegen het einde van het jaar zullen veertien trajecten uitgerust zijn met ANPR-camera’s die over een langer traject de snelheid meten.

De zone 70 rond Hombeek leverde in de hele maand augustus geen enkele overtreder op en dit in beide richtingen. Op het tweede traject, aan de Liersesteenweg in de zone 50, capteerden de ANPR-camera’s slechts zes overtreders in de richting van Duffel en één richting Mechelen. In augustus kregen overtreders slechts een waarschuwingsbrief, sinds 1 september wordt wel geverbaliseerd. Ook in de andere snelheidszones zijn de resultaten op beide trajecten positief.

Met deze resultaten behaalt de stad na een maand zonder boetes al haar doelstelling: de snelheid wordt gerespecteerd door 99,5 procent van de chauffeurs. “Onze ambitie is nu om deze resultaten aan te houden en door te trekken naar de andere twaalf trajecten die in de loop van dit najaar worden uitgerold”, besluit Somers.

bron: Belga