Mensenrechtenhof veroordeelt België voor dood psychiatrisch patiënt in gevangenis Jamioulx

Mensenrechtenhof veroordeelt België voor dood psychiatrisch patiënt in gevangenis Jamioulx
Mensenrechtenhof veroordeelt België voor dood psychiatrisch patiënt in gevangenis Jamioulx

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België veroordeeld voor de dood van een psychiatrisch patiënt in de gevangenis van het Waalse Jamioulx. Michael Tekin, die ondanks zijn mentale gezondheidstoestand niet in een psychiatrische afdeling opgesloten was, stierf nadat hij door de gevangenisbewaarders naar een isoleercel was overgebracht. De ouders van Tekin krijgen een schadevergoeding. De feiten dateren van 2009, toen Tekin naar een isoleercel werd overgebracht. Een bewaker nam Tekin in een houdgreep, terwijl twee andere bewakers hielpen en een tiental andere personeelsleden klaarstonden om ondersteuning te bieden.

Toen ze bij de isoleercel aankwamen, merkten de bewakers dat Tekins gezicht helemaal blauw was gekleurd. Het medisch personeel van de gevangenis werd nog opgeroepen, maar ook dat kon Tekin niet meer redden. Kort na de middag werd hij doodverklaard. In 2012 werden de drie bewakers door de correctionele rechtbank van Charleroi vrijgesproken van doodslag. De ouders van Michael Tekin gingen tegen die uitspraak in beroep, die zaak loopt nog voor het hof van beroep in Bergen.Tekins ouders trokken in 2013 ook naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat heeft nu geoordeeld dat het geweld dat tegen Tekin gebruikt werd niet absoluut noodzakelijk en niet proportioneel was. Daarmee heeft de Belgische overheid artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, over het recht op leven, geschonden. De ouders van Michael Tekin hebben daarom recht op een schadevergoeding van 20.000 euro en op een onkostenvergoeding van 6.000 euro.

Bron: Belga