“Deur-aan-deurverkoop kun je niet zomaar verbieden”

Deur-aan-deurverkoop kun je niet zomaar verbieden

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) is niet meteen van plan om de deur-aan-deurverkoop van energiecontracten af te schaffen. Netwerk tegen Armoede roept in De Morgen op tot een verbod, omdat leveranciers zo kwetsbare mensen contracten zouden laten ondertekenen tegen hun wil. “Deur-aan-deurverkoop is in de Europese wetgeving een legale handelspraktijk. Het valt daarom niet zomaar te verbieden”, reageert de minister. Mogelijk komt er wel een onderzoek van de Economische Inspectie. De Oostendse armoedevereniging ‘Samen Divers’ kreeg recent verschillende klachten over de verkoop van energiecontracten. Een tiental mensen kreeg een verkoper aan de deur of liep er een tegen het lijf aan een winkel. Die schotelde hen een contract voor, maar vaak begrepen ze dat niet goed, bijvoorbeeld door taalproblemen. Het Netwerk tegen Armoede bevestigt die verhalen, en zegt dat er ook op andere plaatsen in ons land soortgelijke situaties bekend zijn. Coördinator Frederic Vanhauwaert wil bevoegd minister Peeters over de situatie aanspreken. De gedragscode die nu al bestaat is voor de vereniging niet voldoende. “We vragen daarom een formeel verbod. Op die manier wordt de consument wel voldoende beschermd”, klinkt het.

Vicepremier Peeters neemt de verhalen serieus, maar een compleet verbod ligt volgens hem moeilijk. De CD&V’er benadrukt ook dat de wet nu al heel wat regels oplegt: zo hebben consumenten een herroepingsrecht en zijn verkopers verplicht om uitgebreide informatie te geven voor de verkoop. Verder is er sinds dit jaar ook een gedragscode voor deur-aan-deurverkopers, klinkt het.De minister is wel bereid tot een gesprek met Netwerk tegen Armoede, “om meer informatie op te vragen met het oog op een eventueel onderzoek door de Economische Inspectie naar de praktijken van sommige deur-aan-deur-verkopers”.

bron: Belga