Vooral opvang van gezinnen vluchtelingen wettelijk gezien moeilijk

Vooral opvang van gezinnen vluchtelingen wettelijk gezien moeilijk

De opvang van volledige gezinnen erkende vluchtelingen door Vlaamse gezinnen is wettelijk gezien erg moeilijk te regelen, waardoor er tot nu toe nog maar drie gezinnen een gezin hebben kunnen opvangen. De opvang van individuele vluchtelingen door gezinnen is wel een succes. Dat meldt Peter Jan Bogaert van het Agentschap Jongerenwelzijn. De Morgen bericht over een project van Pleegzorg Vlaanderen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat door Jongerenwelzijn wordt gecoördineerd, waarbij op zoek wordt gegaan naar gezinnen die volledige gezinnen vluchtelingen willen opvangen. Hoewel er zich daarvoor 50 gezinnen kandidaat hadden gesteld, kregen maar drie gezinnen een vluchteling te gast. Dat is volgens Vluchtelingenwerk het gevolg van “overbureaucratisering en overregulering”.

“Het proefproject voor de opvang van volledige gezinnen, dat deel uitmaakt van een groter project voor de opvang van erkende vluchtelingen, heeft inderdaad aan het licht gebracht dat er obstakels zijn die moeilijk uit de weg te ruimen zijn”, aldus Bogaert. Zo moet er met zowel de Vlaamse als de federale wetgeving rekening gehouden worden, bijvoorbeeld met de fiscaliteit en het woonbeleid. “We proberen de praktische bezwaren weg te werken, maar daar is heel veel overleg nodig. Het is niet evident binnen de complexe bevoegdheidsverdeling, en we bekijken wat binnen het wetgevend kader mogelijk is.”Bogaert wijst er echter ook op dat ondertussen een driehonderdtal individuele erkende vluchtelingen – vooral niet-begeleide minderjarigen – door gezinnen wordt opgevangen. “Dat toont aan dat we wel degelijk een warm Vlaanderen zijn”, aldus de woordvoerder. “De opvang van individuele vluchtelingen is wettelijk gezien minder problematisch, aangezien binnen de pleegzorg al een deeltje van de wetgeving bestond.” Bogaert wijst er wel op dat die opvang praktisch gezien ook niet altijd gemakkelijk is, door bijvoorbeeld verschillen in taal en cultuur.

Het Agentschap Jongerenwelzijn, Pleegzorg Vlaanderen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn nog steeds op zoek naar een zestigtal gezinnen dat vluchtelingen wil opvangen.

bron: Belga