Ruim 3,3 miljoen euro voor herbestemming van Essense NMBS-loods

Ruim 3

De gemeente Essen krijgt van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die bevoegd is voor Onroerend Erfgoed, een premie van 3,338 miljoen euro toegewezen voor de restauratie en herbestemming van een NMBS-goederenloods uit het begin van de twintigste eeuw. Het als monument beschermde gebouw krijgt een herbestemming als brouwerij. De goederenloods is een statig gebouw in neorenaissancestijl langs de spoorlijn Antwerpen-Roosendaal. In de negentiende eeuw was Essen uitgegroeid tot een belangrijke grenspost met Nederland en waren er al een station, douanepost en quarantainestallen gebouwd. Begin twintigste eeuw kwam daar een langgerekte bakstenen goederenloods bij, om als overladingsloods te dienen. In 1975 namen andere locaties in de regio Antwerpen die functie over.

De loods is sinds 2003 als monument beschermd vanwege de architectuurhistorische en industrieel-archeologische waarde. Het zou een goed bewaard typevoorbeeld zijn van een overlaadloods, gekenmerkt door een zorgvuldige en harmonische detaillering in neorenaissancestijl. Voorts is het gebouw een symbool van de economische ontwikkeling van Vlaanderen onder invloed van internationale spoorwegverbindingen.“Herbestemming is de ideale manier om een erfgoedlocatie nieuw leven in te blazen”, stelt minister-president Bourgeois. “Daarom ging het gemeentebestuur op zoek naar een partner die het gebouw een nieuwe functie wou geven met respect voor het industriële karakter van de loods.” Via een open oproep ontstond het idee om er een brouwerij in te realiseren. Het eigenlijke brouwproces zal plaatsvinden in de spoorbedding van het gebouw, de kades of perrons zullen dienst doen als opslagruimte en er is ook plaats voor kantoren. De herbestemming wordt ook een testcase voor een Europees project rond het gebruik van hernieuwbare energie in erfgoedcomplexen.

bron: Belga