112 mensen in de cel na verblijf in Syrië of na poging om naar conflictzone te gaan

112 mensen in de cel na verblijf in Syrië of na poging om naar conflictzone te gaan

In ons land zitten er 112 mensen in de cel nadat ze naar het conflictgebied in Syrië zijn getrokken of omdat ze plannen hadden om naar Syrië te trekken. Dat blijkt uit cijfers die minister van Justitie Koen Geens heeft gegeven in antwoord op een schriftelijke vraag van Denis Ducarme (MR). Van de 112 zijn er 60 veroordeeld en zitten er 52 preventief opgesloten. Twee betrokkenen zitten in het buitenland in de cel. Wie naar het conflictgebied in Syrië trekt, wordt geseind en riskeert opgepakt te worden bij terugkeer. De onderzoeksrechter kan dan beslissen de betrokkene aan te houden. Al wie terugkeert uit zo’n conflictzone in Irak of Syrië maakt in principe het voorwerp uit van een repressief dossier.

Tot nog toe zijn er twee veroordelingen uitgesproken op basis artikel 140 sexies van het Strafwetboek, op grond waarvan wie met bepaalde bedoelingen naar Syrië vertrekt, kan worden gestraft. In de meerderheid van de gevallen wordt er vervolging ingesteld op basis van lidmaatschap van een terroristische organisatie.Uit de cijfergegevens blijkt nog dat 83 mensen mensen hebben geprobeerd naar een jihadistische conflictzone te reizen, maar zijn ze daar – al dan niet vrijwillig – niet in geslaagd. In tussentijd zijn er 26 van hen veroordeeld.

bron: Belga