Een geeuw onderdrukken? Onmogelijk volgens onderzoek

AFP / A. Pizziolli

Wie op school of op kantoor een goede indruk wil maken, kan maar beter niet te opzichtig geeuwen. Het enige lastige is dat een geeuwreflex maar moeilijk te onderdrukken valt. Sterker nog: wie een geeuw probeert te negeren, maakt het alleen maar erger.

Wanneer de persoon naast je het op een wagenwijd gapen zet, is de kans groot dat jij ook begint te geeuwen. Onderzoek aan de universiteit van Nottingham heeft namelijk uitgewezen dat 60 tot 70 procent van de mensen begint te gapen als ze iemand anders hetzelfde zien doen.Dat gezamenlijk geeuwen heeft echter niets te maken met hoe sympathiek je elkaar vindt, zoals eerder gedacht. Het hangt samen met de hersenactiviteit van bepaalden zones in je brein. Daarbij werd er tijdens het onderzoek vooral gefocust op de motorische schors, of het gebied waar bewegingen geprogrammeerd en uitgevoerd worden.

Snelle zenuwsignalen

Alle deelnemers aan het Britse onderzoek kregen beelden te zien van geeuwen de mensen. De helft van de groep kreeg daarbij de opdracht om een geeuw te onderdrukken, de andere helft mocht gewoon hun gang gaan.

En wat bleek? Mensen met snelle zenuwsignalen in de motorische cortex zullen sneller gaan gapen wanneer iemand anders gaapt. En daarnaast bleek ook dat het totaal geen zin heeft om die reflex te onderdrukken. Het tegendeel is waar. Hoe harder je probeer om niet te gapen, hoe groter de kans dat je effectief gaapt.