Spanning rond Noord-Korea – “Noord-Korea duwt zich in een steeds groter isolement”

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders veroordeelt de nieuwe kernproef van Noord-Korea. “Noord-Korea duwt zich in een steeds groter isolement en mist de kansen op duurzame vrede en welvaart voor zijn bevolking”, zegt Reynders zondagavond. Met de test overtreedt Pyongyang de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, meent hij. “Noord-Korea brengt niet alleen de regionale, maar ook de internationale veiligheid in gevaar door zijn provocatieve acties.” Reynders roept het land op “om eindelijk het roer om te slaan, de resoluties van de Veiligheidsraad na te leven en de nodige stappen te zetten voor een land zonder kernwapens”.
Reynders dringt aan op de snelle inwerkingtreding van het Alomvattend Kernstopverdrag, volgens hem het enige middel om een globaal en definitief verbod op kerntests af te dwingen. Reynders zal tijdens de komende Algemene Vergadering van de VN in New York samen met zijn Iraakse collega een ministeriële conferentie voorzitten om meer steun voor de inwerkingtreding van het Kernstopverdrag te verkrijgen.
“Deze conferentie zal opgevolgd worden door verdere bilaterale en multilaterale initiatieven”, kondigt de minister aan. “Die initiatieven zullen zowel bedoeld zijn voor de overheid als voor het maatschappelijke middenveld in de landen die nog geen lid van het Kernstopverdrag zijn.”

bron: Belga