Pensioenen – Meerderheid en oppositie ruzieën over beslissingen uit zomerakkoord

De partijvoorzitters John Crombez (sp.a) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) zorgden zondag voor een opmerkelijk welles-nietes-spelletje over de pensioenen in ‘De Zevende Dag’ (Eén). Crombez stelde dat de regering beslist heeft dat wie na 50 werkloos wordt en langer dan een jaar werkloos is, 140 euro minder pensioen zal krijgen, maar Rutten deed dit af als “klinkklare onzin”. Groen-Kamerlid Kristof Calvo wil intussen dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) deze week uitleg komt geven in het parlement. De woordvoerder van premier Michel benadrukt dan weer dat er tijdens de superministerraad geen beslissing genomen werd in de zin van wat de sp.a-voorzitter beweerde.
Terwijl John Crombez tijdens het debat volhield dat de regering wel degelijk een beslissing genomen had, bleef Gwendolyn Rutten erbij dat de regering volledig het tegenovergestelde beslist had. “U moest zich schamen. Stop met mensen bang te maken”, sneerde ze. Maar de sp.a-voorzitter hield voet bij stuk en verwees ook naar verklaringen van Open Vld-Kamerlid en voormalig minister van Pensioenen, Vincent Van Quickenborne, van begin augustus, dat 50-plussers die meer dan een jaar werkloos zijn minder pensioen zullen krijgen.
Kristof Calvo vindt het “triest” dat de regering niet eerlijk en duidelijk kan communiceren over wat ze inzake pensioenen beslist heeft in het zomerakkoord. Hij wijst er ook op dat uit de documenten blijkt dat er voor 2018 nog voor 52 miljoen andere pensioenmaatregelen zullen worden genomen en in 2019 zelfs voor 253 miljoen. Ook hierover wil het Groen-parlementslid meer duidelijkheid.
De woordvoerder van premier Charles Michel benadrukte zondagavond dat de regering op de superministerraad geen beslissing heeft genomen over de pensioenen. Wel heeft minister van Pensioenen Bacquelaine een punt over de gelijkgestelde perioden ter studie voorgelegd aan de Raad van State. Dat punt moet nadien nog naar de regering terugkomen. “Doel van de regering is het valoriseren van de gewerkte jaren”, verklaarde de woordvoerder.

bron: Belga