Smet vindt vertraging metro Noord tot 2028 onaanvaardbaar

Smet vindt vertraging metro Noord tot 2028 onaanvaardbaar

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) is bijzonder misnoegd en verbaasd over de communicatie van bouwheer Beliris, dat de deadline voor de ingebruikname van de toekomstige metrolijn Noord van 2025 naar 2028 schuift. “Dat is veel te laat. De regering heeft Beliris al gevraagd haar huiswerk opnieuw te maken. We hopen dat dit spel niet politiek gespeeld wordt, want het gaat hier over de toekomst van de stad”, reageert hij vandaag tegenover Bruzz. Bouwheer Beliris haalt drie redenen aan voor de vertraging: veranderingen in het voorontwerp, de precisering van de te positief ingeschatte uitvoeringstermijnen en tot slot het Brussels gewest dat meer dan een half jaar nodig had om een nota over de toekomstige bouwaanvragen goed te keuren.

“Beliris heeft ons in juni al te kennen gegeven dat het project vertraging zou oplopen, maar dat is volstrekt onaanvaardbaar. Binnen de regering is er al eensgezind beslist dat Beliris zijn huiswerk opnieuw moet maken en terug naar de tekentafel moet”, stelt Pascal Smet. “De timing moet zo dicht mogelijk bij de initiële deadline van 2025 liggen.”Volgens de minister verwacht de regering tegen oktober een rapport van Beliris waarin uitgelegd wordt waarom het project zo’n vertraging zou oplopen en wat er kan gedaan worden om die vertraging in te perken. Hij vindt het daarom “verbazingwekkend” dat Beliris nu op eigen houtje communiceert.

Beliris is opgericht met een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de uitstraling van Brussel te verbeteren als hoofdstad van België en Europa.

bron: Belga