Nieuw schooljaar – Voor zo’n 1.160.000 scholieren en 140.000 leraren rinkelt de schoolbel weer

Op deze vrijdag 1 september gaat de schoolpoort weer open voor 1.164.619 leerlingen, 138.465.000 leerkrachten en 24.227 niet-lesgevende personeelsleden in het Vlaamse onderwijs. Samen gaan ze op pad om de wereld om hen heen beter te leren kennen, om kritische, zelfstandig denkende en solidair handelende jonge mensen te worden, om hun passies te ontdekken en er zo mogelijk hun beroep van te maken. Driekwart van de personeelsleden zijn vrouwen (120.000), slechts een op de vier is een man (40.000). Bij de leerlingen zijn er zo’n 600.000 jongens tegenover ongeveer 570.000 meisjes. Vorig schooljaar koos een meerderheid van de middelbare scholieren voor een wetenschappelijke studierichting: in de tweede graad waren Wetenschappen, Economie en Latijn de populairste keuzes, in de derde graad was de top drie Wetenschappen-Wiskunde, Economie-Moderne talen en Sociale en Technische Wetenschappen.
Belangrijk in het komende jaar is de uitrol van het ondersteuningsmodel voor leerlingen die zorgnoden hebben. Maar het wordt ook een jaar waarin nog veel gediscussieerd zal worden over de vernieuwingen waar ons onderwijs in Vlaanderen aan toe is. De voorbije dagen kwam die discussie al even de neus aan het venster steken met stoere verklaringen heen en weer tussen Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen enerzijds en politici van de N-VA anderzijds. Het ging dan over het eindtermendebat, over wat de leerlingen op het einde van hun traject moeten kennen en kunnen.
Maar er zijn nog meer hervormingen op til: zowel het secundair onderwijs als de lerarenopleiding zijn aan vernieuwing toe. En dan is er nog het debat over het loopbaanpact, waarbij gezocht wordt naar manieren om een job in het onderwijs wat aantrekkelijker te maken. Voorts zal dit schooljaar 2016-2017 ook werk gemaakt worden van bestuurlijke optimalisatie en heeft elke onderwijskoepel zijn eigen pedagogisch project, gaande van de katholieke dialoogschool in het vrije net tot burgerschapsvorming in het gemeenschapsonderwijs. Het onderwijs zal dus ook in het komende jaar nooit ver uit het nieuws zijn. En dat geldt zowel voor het Vlaamse parlement als rond de tafel in de modale Vlaamse huiskamer.

bron: Belga