Nieuw schooljaar: “Dit wordt jaar van de waarheid voor Crevits”

Nieuw schooljaar: "Dit wordt jaar van de waarheid voor Crevits"

“Wij verwachten van de minister van Onderwijs dit jaar concrete resultaten in enkele belangrijke dossiers”, zegt Raf De Weerdt, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. “Het ongenoegen bij de personeelsleden van elk onderwijsniveau is groot”, stelt ACOD Onderwijs. “Sommigen gaan gebukt onder jarenlange onderfinanciering, anderen voelen zich enorm miskend door voorstellen van de minister (optrekken prestatienoemer) en de onderwijsverstrekkers (schoolopdracht), nog anderen voelen zich danig bedreigd door nieuwe maatregelen die op stapel staan.” De eisencahiers voor de drie cao’s hoger onderwijs, basiseducatie en andere niveaus bevatten alleen looneisen. Zijn er dan geen andere noden op het terrein? “Dat wij ons beperken tot looneisen, betekent niet dat we geen voeling meer hebben met het terrein”, antwoordt De Weerdt. “De problemen die onze leden op de werkvloer ondervinden, moeten echter niet opgelost worden met een cao. Ze zijn het rechtstreekse gevolg van beleidskeuzes. Deze keuzes brengen ook verplichtingen met zich mee. De regering komt deze verplichtingen echter niet altijd na. Als we deze terechte bekommernissen zouden opnemen in een eisencahier voor onze cao, dan betalen we met onze cao-middelen de beleidskeuzes van deze en vorige regeringen, en daarvoor dient een cao niet.”

Volgens De Weerdt moet het loopbaanpact tegemoetkomen aan de verzuchtingen van onze achterban: beheersbaarheid van de opdracht, maatregelen voor de startende leraars én voor de leerkrachten op het einde van hun loopbaan. Dit alles moet gefinancierd worden zonder intern kannibalisme, extra middelen zijn nodig.“Als de Vlaamse regering het goed meent met het onderwijspersoneel, dan investeert zij in dat personeel. Zo komen er mogelijkheden om te professionaliseren en te reflecteren op het eigen functioneren, zo kan de leraar zich opnieuw concentreren op zijn kerntaak, het lesgeven.”

ACOD Onderwijs vraagt bijzondere aandacht voor de starters en voor de collega’s die aan het einde van hun loopbaan staan. “De maatregelen die voor hen genomen worden, mogen onder geen beding verhaald worden op de collega’s die zich in het midden van hun loopbaan bevinden.”

bron: Belga