Geluidshinder Brussels Airport – Federale regering tekent geen beroep aan tegen vonnis Brusselse rechtbank

Geluidshinder Brussels Airport - Federale regering tekent geen beroep aan tegen vonnis Brusselse rechtbank

De federale regering heeft tijdens de ministerraad beslist om geen hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de Brusselse rechtbank over de milieustakingsvorderingen. Dat heeft het kabinet van vicepremier Kris Peeters (CD&V) vanavond bekendgemaakt. “Dit is een beslissing die aantoont dat de federale regering voluit voor een overlegde oplossing gaat. Wij gaan ervan uit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze uitgestoken hand aanneemt. Samen moeten we de problematiek van de geluidshinder rond Brussel-Nationaal definitief aanpakken. Een eerlijke spreiding moet voorop blijven staan”, aldus CD&V-minister Peeters.

In juli heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel het Brusselse gewest en de Brusselse gemeenten gedeeltelijk gelijk gegeven in de drie vorderingen tot staking inzake leefmilieu. De rechter eist dat de Belgische staat de overtredingen van het Brussels besluit over de geluidsnormen doet stoppen voor wat het gebruik van de Kanaalroute betreft, en dat voor de periode tussen 23 en 7 uur. De rechter ging wel niet in op de vraag om de Kanaalroute volledig te verbieden.“Voor alle duidelijkheid: de rechtbank heeft het gebruik van de Kanaalroute, de Ringroute of de landingsbaan 01 helemaal niet verboden. De rechtbank laat in haar vonnis zelfs aan de regering toe om te motiveren waarom deze routes blijvend zouden moeten worden gebruikt. Het vonnis toont wel de nood aan om, voor de toepassing van de geluidsnormen, een samenwerkingsakkoord af te sluiten. Dergelijk samenwerkingsakkoord is trouwens in het federaal regeerakkoord voorzien”, aldus minister Peeters.

Hij wijst er ook op dat de Ringroute op de grens ligt tussen het Brussels gewest en het Vlaams gewest. “Ze ligt niet exclusief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De rechtbank heeft zich dus ook uitgesproken over een route boven Vlaanderen.”

bron: Belga