Burgerplatform klaagt overheden aan wegens plaatsgebrek in Brussels onderwijs

Het Brusselse Burgerplatform ‘Ieder Kind Een Stoel’ heeft een rechtszaak aangespannen bij de rechtbank van eerste aanleg tegen de overheden die verantwoordelijk zijn voor het plaatstekort voor Nederlandstalige kinderen in het Brusselse onderwijs. De initiatiefnemers zijn het beu dat de politici hun verantwoordelijkheid niet opnemen. Op 8 september wordt de zaak behandeld. Dit schooljaar krijgen liefst 816 van de 2.416 aangemelden geen stoel in een onthaalklas. In de eerste kleuterklas meldden zich zelfs 1.146 kinderen aan voor slechts 189 vrije plaatsen, wat neerkomt op een tekort van 957 plaatsen. Ook in de tweede en derde kleuterklas en het eerste leerjaar is er nog een aanzienlijk tekort van respectievelijk 331, 309 en 226 plaatsen.
“Iedereen bevestigt het plaatstekort, iedereen vindt het erg, maar iedereen schuift de verantwoordelijkheid ook door naar andere instanties”, zegt Els Lenaerts, een van de initiatiefnemers en zelf leerkracht in Brussel. “Overigens meldden zich dit jaar 12,6 procent meer kinderen aan dan vorig schooljaar.”
Onderzoeksrapporten voorspellen al jaren het plaatsgebrek en ‘Ieder Kind een Stoel’ is het beu dat deze inzichten niet leiden tot gepast beleid. De organisatie klaagt de overheden aan, omdat ze artikel 24, paragraaf drie van de Belgische grondwet, waarin het recht op onderwijs wordt beschreven, niet nakomen.
De klacht wordt ondersteund door concrete cases van ouders en kinderen die geen plaats vonden in het Brusselse onderwijs of hierdoor schade lijden. Ook wordt hij ondertekend door een tiental organisaties waaronder ook Unicef.

bron: Belga