Belgische wetenschappers op het spoor van water op exoplaneten

Belgische wetenschappers op het spoor van water op exoplaneten

Wetenschappers, ook uit België, hebben met de Amerikaans-Europese Hubble-telescoop aanwijzingen gevonden van de mogelijke aanwezigheid van water op Aarde-achtige planeten bij de ster TRAPPIST-1. De buitenste planeet van het stelsel heeft mogelijk grote hoeveelheden water, zo heeft het Hubble Informatiecentrum in Garching nabij München donderdag bekendgemaakt. Dit vergroot de waarschijnlijkheid dat het om levensvatbare planeten kan gaan. Directe bewijzen van de aanwezigheid van water hebben de onderzoekers evenwel niet gevonden. Op 22 februari hebben astronomen bekendgemaakt bij de 40 lichtjaar van ons verwijderde dwergster TRAPPIST-1 zeven planeten te hebben gevonden. Drie ervan omcirkelen in de levensvatbare zone hun ster, wat impliceert dat de heersende temperaturen er de aanwezigheid van vloeibaar water mogelijk maken. Ze behoren tot de meest op onze planeet lijkende exoplaneten, gemeten naar hun massa, grootte en oppervlaktetemperatuur.

Vorsers rond Vincent Bourrier van het Observatorium van Genève hebben nu het planetair systeem in het ultraviolette bereik nader onderzocht. UV-straling kan watermoleculen in de atmosfeer uiteensplijten en de aanwezigheid van waterstof in de atmosfeer bevorderen. De waarnemingen toonden aan dat de binnenste planeten van TRAPPIST-1, TRAPPIST-1b en TRAPPIST-1c, grote hoeveelheden water kunnen hebben verloren. In de voorbije acht miljard jaar zou het om 20 keer zoveel water gaan dan de hoeveelheid in de aardse oceanen.Gezien de ultraviolette straling bij de drie buitenplaneten (e, f en g) duidelijk zwakker is, doet zich de mogelijkheid voor dat die nog steeds grote hoeveelheden water hebben, zeggen de vorsers. Maar met de nu voorliggende gegevens is geen eenduidige uitspraak te doen omtrent het watergehalte van die drie hemellichamen. De astronomen rekenen daarvoor op de opvolger van de Hubble, de James Webb die volgend jaar de ruimte moet in gaan. Bij andere exoplaneten is reeds water gevonden.

bron: Belga