Artsen Zonder Grenzen: “Opsluiting van vluchtelingen in Libië moet stoppen”

Artsen Zonder Grenzen: "Opsluiting van vluchtelingen in Libië moet stoppen"

Artsen Zonder Grenzen wil dat er onmiddellijk een einde komt aan de willekeurige opsluiting van vluchtelingen, asielzoekers en migranten in Libië. Volgens de organisatie is de toestand in de detentiecentra in het land mensonwaardig. Een en ander blijkt uit het fotorapport “Human suffering: Inside Libya’s migrant detention centres”. “Veel detentiecentra zijn overvol en de ruimte per persoon is zo beperkt dat mensen ’s nachts hun benen niet kunnen strekken om te slapen. Er is bovendien nauwelijks daglicht of ventilatie. Voedselgebrek heeft bij volwassenen geleid tot acute ondervoeding, waarbij sommige patiënten dringend ziekenhuisopname nodig hadden”, luidt het.

Artsen Zonder Grenzen geeft al ruim een jaar medische zorg aan mensen in de Libische detentiecentra. Medische teams behandelen elke maand ruim duizend mensen voor luchtweginfecties, acute waterige diarree, infecties door mijten of luizen en urineweginfecties. De ziektes en aandoeningen zijn het rechtstreekse gevolg van de leefomstandigheden.In de centra is daarnaast een gebrek aan toezicht en regelgeving. Dat zorgt ervoor dat procedures om marteling en slechte behandeling te voorkomen niet worden gerespecteerd. Er is bovendien geen formele registratie: zodra mensen vastgezet worden, kan niet achterhaald worden wat er met hen gebeurt. Het volgen van patiënten is daardoor zeer moeilijk. Sommige patiënten verdwijnen simpelweg.

Volgens AZG mag bij een zoektocht naar een oplossing niet voorbij worden gegaan aan de complexe situatie in Libië. “Meer financiële middelen beschikbaar maken, is geen oplossing om het lijden van vluchtelingen en migranten in detentiecentra te verlichten. Bij een nauwe focus op het verbeteren van de leefomstandigheden, terwijl de complexe realiteit in Libië genegeerd wordt, dreigt het gevaar dat een systeem gelegitimeerd en voortgezet wordt.”

bron: Belga