“Voer centrale examens in”

Voer centrale examens in

Ons onderwijs zou veel baat hebben bij verplichte centrale examens. Dat bepleiten onder anderen Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de Oeso, en professor psychologie Wouter Duyck (UGent) in De Standaard en Het Nieuwsblad. “Centrale examens zijn een kostenefficiënte manier om de leerprestaties te verhogen op een sociaal faire manier, en om ernstige problemen te detecteren”, zeggen ze in een opiniestuk in De Standaard. Veel landen, zoals Frankrijk en Engeland, maken al gebruik van grootschalige door de overheid opgelegde examens waaraan alle scholieren moeten deelnemen. In Vlaanderen bestaat die praktijk veel minder.

Een veelgehoorde kritiek op centrale examens is het schrikbeeld van ‘teaching to the test’. Leerkrachten zouden hun lessen zo aanpassen dat ze louter op de centrale examens voorbereiden, zonder veel oog te hebben voor andere zaken. Van Damme en Duyck pareren dat. “Als tests écht meten wat leerlingen moeten kunnen, dan is ‘teaching to the test’ net het onderwijs dat we willen.” Zowel het katholiek als het ­gemeenschapsonderwijs rea­geren met veel scepsis op het voorstel.

Minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V) wijst op de ­internationale vergelijkingen die aantonen dat Vlaanderen nu al een sterk onderwijssysteem heeft. “De vraag is niet of centrale examens goed of slecht zijn, de vraag is of het invoeren ervan op dit moment een – laat staan dé – noodzakelijke ingreep is in Vlaanderen. Wij, en het staat ook zo in het regeerakkoord, vinden van niet.”

bron: Belga