RVA vorderde in 2016 voor 87,5 miljoen euro aan steun terug van werklozen

De RVA vorderde in 2016 voor 87,5 miljoen euro aan werklozenuitkeringen terug van werkzoekenden. In Wallonië werd 38,7 miljoen euro teruggevorderd, in Vlaanderen 34,1 miljoen euro en in Brussel 14,5 miljoen euro. De dienst trof vorig jaar in totaal 39.330 beslissingen in die zin. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang). De terugvorderingen zijn volgens Peeters slechts voor een deel het gevolg van bedrog of kwade trouw van de sociaal verzekerde. In een aantal gevallen was de uitkering op het ogenblik van de betaling terecht, maar dat was het nadien niet meer omdat er met terugwerkende kracht andere rechten werden toegekend die niet cumuleerbaar waren met de werkloosheidsuitkeringen. In dergelijke gevallen gebeurt de terugvordering bij de pensioendienst (pensioen), ziekenfonds (ziekteuitkering) of ex-werkgever (opzeggingsvergoeding) via een inhouding op deze uitkering. In andere gevallen is de herberekening van de werkloosheidsuitkering het gevolg van het bekendraken van de fiscale aanslag of een rechtzetting van fouten en vergissingen van de sociaal verzekerde.

61,2 miljoen euro werd in 2016 teruggevorderd bij de werkzoekende, 17,09 miljoen euro via een inhouding op de betalen ziekteverzekering en 3,9 miljoen via een inhouding op de pensioenachterstallen. 5,2 miljoen euro tot slot werd teruggevorderd via een inhouding door de ex-werkgever zelf op de betalen opzegvergoeding. In de loop van vorig jaar werd in totaal 71,7 miljoen euro effectief terugbetaald aan de RVA. Het gaat hier ook over de resultaten van een aantal beslissingen tot terugvordering die dateren van de voorbije jaren. Omdat de RVA er via zijn werkloosheidsbureaus soms niet in slaagde bedragen te innen, werd een beroep gedaan op de Administratie Niet-Fiscale Invordering en incassobureaus die respectievelijk 4,8 miljoen euro en 96.000 euro konden recupereren.

bron: Belga