De Croo bezoekt Gents project voor digitale vaardigheden voor vluchtelingen

De Croo bezoekt Gents project voor digitale vaardigheden voor vluchtelingen

Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) heeft het Gentse sociaal innovatiebureau !DROPS bezocht, dat vluchtelingen onder andere digitale vaardigheden wil bijbrengen. Het project krijgt steun van het Digital Belgium Skills Fund, dat De Croo eerder dit jaar lanceerde samen met de Koning Boudewijnstichting. “Via het Digital Belgium Skills fund willen we iedereen in onze digitale samenleving gelijke startkansen geven”, aldus De Croo. Hij stelt dat !DROPS een project is dat “vluchtelingen in een kwetsbare positie motiveert en ondersteunt in het vinden van die digitale skills die vandaag de springplank zijn die mensen nodig hebben”.

Het Gentse sociaal innovatiebureau wil mensen ook helpen hun ondernemingspotentieel te ontdekken. Maatschappelijk kwetsbare groepen zoals vluchtelingen, jongeren en mensen met een verslaving wil het bureau via het project Studio Digital inspireren, trainen en coachen in digitale vaardigheden.

Nathalie Goethals, oprichtster van het innovatiebureau, zegt op haar beurt dan weer dat !DROPS gelooft in de talenten en passies van iedereen en wil inzetten op het uitbouwen van digitale vaardigheden. “We weten uit ervaring dat dit een hefboom kan zijn om de digitale kloof te dichten en mensen uit een kwetsbaarder milieu te empoweren”, klinkt het.

Het Digital Belgium Skills Fund moet maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen digitale vaardigheden bijbrengen en heeft een budget van 18 miljoen euro. In mei startte een eerste financieringsronde, waarbij 112 projecten een voorstel indienden. Een onafhankelijke jury selecteerde daaruit 41 projecten. De federale overheid kende die een totaalbedrag van 5,5 miljoen euro toe.

Vanaf 18 september kunnen via de Koning Boudewijnstichting nieuwe projectvoorstellen worden ingediend voor 2018.

bron: Belga