Artsen hebben geen hoge pet op van gezondheidszorg via internet Artsen hebben geen hoge pet op van gezondheidszorg via internet

Artsen hebben geen hoge pet op van gezondheidszorg via internet Artsen hebben geen hoge pet op van gezondheidszorg via internet

De grote meerderheid van de artsen in ons land loopt niet hoog op met de zogeheten e-gezondheidszorg. Dat blijkt uit een enquête bij zo’n 380 artsen in opdracht van de online apotheek Newphrma en het gezondheidsblad MediQuality. Slechts 6 procent van de artsen denkt dat hun werk gebaat is met de toenemende digitalisering. De e-gezondheidszorg gaat over tal van zaken, van het digitaal bezorgen van voorschriften of het bijhouden van een patiëntendossier tot het online verkrijgen van medicijnen en het installeren van apps die gezondheidsgerelateerd zijn. Zes op de tien artsen geven toe dat ze maar amper weten waarover het precies gaat en 16 procent is zelfs van mening dat de problematiek hen niet aangaat. Slechts zes procent denkt dat e-gezondheid hen op korte termijn het leven zal makkelijker maken en minder dan de helft denkt dat het de zaken voor de patiënt zal makkelijker maken. Besparingen worden er maar volgens de helft van de ondervraagden mogelijk en 58 procent verwacht zelfs bijkomende problemen.

Slechts een op de drie ondervraagden had al ervaring met het elektronisch voorschrift. Dat komt volgens de ondervraagden door schrik om de privacy van de patiënt te schenden en door de moeilijkheden om de digitale werkwijze onder de knie te krijgen. “Het gaat hier over een grote gemiste kans”, zegt Marc Van Impe van MediQuality. Volgens hem moet er dringend meer aandacht voor de digitalisering komen bij de opleiding van de artsen.
De grote meerderheid van de artsen in ons land loopt niet hoog op met de zogeheten e-gezondheidszorg. Dat blijkt uit een enquête bij zo’n 380 artsen in opdracht van de online apotheek Newphrma en het gezondheidsblad MediQuality. Slechts 6 procent van de artsen denkt dat hun werk gebaat is met de toenemende digitalisering. De e-gezondheidszorg gaat over tal van zaken, van het digitaal bezorgen van voorschriften of het bijhouden van een patiëntendossier tot het online verkrijgen van medicijnen en het installeren van apps die gezondheidsgerelateerd zijn. Zes op de tien artsen geven toe dat ze maar amper weten waarover het precies gaat en 16 procent is zelfs van mening dat de problematiek hen niet aangaat. Slechts zes procent denkt dat e-gezondheid hen op korte termijn het leven zal makkelijker maken en minder dan de helft denkt dat het de zaken voor de patiënt zal makkelijker maken. Besparingen worden er maar volgens de helft van de ondervraagden mogelijk en 58 procent verwacht zelfs bijkomende problemen.

Slechts een op de drie ondervraagden had al ervaring met het elektronisch voorschrift. Dat komt volgens de ondervraagden door schrik om de privacy van de patiënt te schenden en door de moeilijkheden om de digitale werkwijze onder de knie te krijgen. “Het gaat hier over een grote gemiste kans”, zegt Marc Van Impe van MediQuality. Volgens hem moet er dringend meer aandacht voor de digitalisering komen bij de opleiding van de artsen.

bron: Belga