Reynders: “Acties Noord-Korea zijn bedreiging voor regionale en internationale veiligheid”

Reynders: "Acties Noord-Korea zijn bedreiging voor regionale en internationale veiligheid"

België veroordeelt de lancering door Noord-Korea van een ballistische raket die het Japanse grondgebied overschreed. “Deze acties staan haaks op de bindende resoluties van de VN-Veiligheidsraad en vormen een bedreiging voor de regionale en internationale veiligheid”, stelt de Belgische buitenlandminister Didier Reynders in een persmededeling.
Reynders beklemtoont dat het regime in Pyongyang volledige uitvoering moet geven aan de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Noord-Korea “moet een einde stellen aan zijn nucleair en ballistisch raketprogramma op een volledige, verifieerbare en onomkeerbare manier”, meent hij. De Belgische minister roept alle landen op om de VN-sancties strikt na te leven om de internationale druk op Noord-Korea te verhogen, en elke actie te vermijden “die kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling van het nucleaire en raketprogramma”.

Ook de hoge vertegenwoordigster van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini stelt in een verklaring dat de lancering van de raket “een regelrechte schending” van de internationale verplichtingen van Noord-Korea vormt en dat Pyongyang zich onverwijld moet schikken naar de VN-resoluties. “De Europese Unie zal verdere gepaste antwoorden in overweging nemen, in nauw overleg met belangrijke partners en in lijn met de besprekingen in de VN-Veiligheidsraad”, zo besluit Mogherini.

bron: Belga