Fedasil en Forem sluiten samenwerkingsakkoord voor activering asielzoekers

Fedasil en Forem sluiten samenwerkingsakkoord voor activering asielzoekers

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en kersvers Waals minister van Werk Pierre-Yves Jeholet (MR) hebben vandaag in het opvangcentrum van Rixensart een intentieverklaring ondertekend om asielzoekers sneller aan werk te helpen. Het akkoord moet teven een “signaal” zijn van de samenwerking tussen de federale en Waalse regering, na de coalitiewissel op Waals niveau waarbij PS werd ingeruild voor MR. Het samenwerkingsakkoord voorziet dat de aanwezigheid van de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem in de centra van Fedasil versterkt wordt. Zo komen er informatiesessies voor de asielzoekers en zal Forem ook instaan voor de begeleiding van de asielzoekers op de arbeidsmarkt. In oktober 2016 werd een gelijkaardige samenwerking afgesloten tussen de VDAB en Fedasil. De VDAB heeft sindsdien 656 asielzoekers bijgestaan met een begeleidingstraject, opleidingen of coaching.

“Het doel is de asielzoekers die geen werk hebben en de jobs die niet ingevuld geraken dichter bij elkaar te brengen”, aldus Francken. Uit een steekproef van eind juli blijkt dat ongeveer 20% van de asielzoekers uit de federale centra die in aanmerking komen voor een arbeidskaart (18+ en minimum 4 maanden in procedure) aan het werk is of heeft gewerkt. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van een steekproef voor 2016, met name 12.45%.

De staatssecretaris wil nog ook een gelijkaardig akkoord sluiten met het Brussels gewest. “Er komen nog andere synergieën tussen federaal en Wallonië”, kondigde Pierre-Yves Jeholet aan. “We hebben dezelfde doelstellingen inzake integratie en werk en moeten daarom onze samenwerking versterken”. Asielzoekers kunnen in ons land vier maanden na de indiening van hun aanvraag op de arbeidsmarkt terecht. De werkvergunning is geldig tot de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

bron: Belga