Meer dan 180 miljoen mensen hebben geen toegang tot drinkbaar water

Meer dan 180 miljoen mensen in landen die door conflicten, geweld en instabiliteit getroffen worden, hebben geen toegang tot drinkbaar water. Daarvoor waarschuwt VN-kinderrechtenorganisatie Unicef dinsdag, aan het begin van de World Water Week. “Toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen is een recht, geen voorrecht”, stelt Sanjay Wijesekera van Unicef. “In landen waar geweld, ontheemding, conflict en instabiliteit heersen, moet het basismiddel bij uitstek voor kinderen om te overleven – water – een prioriteit zijn. Unicef verwijst voor het cijfer van 180 miljoen naar een recente analyse die het samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitvoerde. Daaruit bleek dat mensen in kwetsbare omstandigheden vier keer meer kans liepen om onvoldoende drinkwater te hebben dan populaties in niet-kwetsbare omstandigheden. Van de geschatte 484 miljoen mensen die in 2015 in kwetsbare omstandigheden leefden hadden 183 miljoen geen toegang tot drinkwatervoorzieningen.
De organisatie geeft het voorbeeld van Jemen, waar nu al twee jaar een zwaar conflict loopt. Daar dreigen watervoorzieningsnetwerken die de grootste steden van het land voorzien in te storten door de schade van oorlog en verval. Ongeveer 15 miljoen mensen in het land krijgen geen regelmatige toegang meer tot water en sanitaire voorzieningen. Daardoor maken kinderen meer dan de helft uit van de 400.000 bevestigde gevallen van cholera en acute waterige diarree tot nu toe.
“In te veel gevallen worden water- en sanitatiesystemen aangevallen, beschadigd of verwaarloosd tot ze instorten”, zegt Wijesekera. “Wanneer kinderen geen schoon drinkwater hebben, en wanneer gezondheidsystemen verwaarloosd worden, zijn ondervoeding en mogelijk levensbedreigende ziektes zoals cholera onvermijdelijk.”

bron: Belga