Renovatiewerken Reyerstunnels na twee maanden vertraging in oktober van start

De renovatiewerken aan vier van de zes Reyerstunnels richting Meiser en Montgomery gaan in oktober van start en zullen eind 2018 afgelopen zijn. De start van de werken was oorspronkelijk gepland in augustus, maar een late bouwvergunning gooide roet in het eten. Intussen worden de werken aan de brug op de Wetstraat verlengd tot de derde week van september. In de bouwvergunning die Brussel Mobiliteit had aangevraagd voor de renovatiewerken aan de tunnels van het Reyerscomplex werd een vermindering naar één rijstrook voor drie van de vier tunnels voorzien. De overlegcommissie drong evenwel aan op een vermindering naar één rijstrook in de vier tunnels. Die vraag is ook opgenomen in de bouwvergunning.
Doordat die bouwvergunning pas midden juli afgeleverd werd, moest de gekozen aannemer een nieuw bestek opmaken met daarin een vermindering naar één rijstrook in vier tunnels, en niet naar drie zoals gepland.

De voorbereiding van de werken start in oktober en het einde van de renovatie is voorzien voor eind 2018. Er volgt nog een communicatiecampagne die de gebruikers van de zone tijdig zal informeren.
Intussen worden de werken aan de brug op de Wetstraat over de Maalbeekvallei verlengd tot de derde week van september. Een paar onderdelen van de brug bleken in slechtere staat dan gedacht, waardoor er bijkomende interventies nodig zijn om deze te vervangen. Tijdens de werken blijft één rijstrook afgesloten.

bron: Belga