Crisis Venezuela – Burgers moeten zich over nieuwe grondwet uitspreken tijdens referendum

Crisis Venezuela - Burgers moeten zich over nieuwe grondwet uitspreken tijdens referendum
Crisis Venezuela - Burgers moeten zich over nieuwe grondwet uitspreken tijdens referendum

De nieuwe Venezolaanse grondwet die zal worden opgesteld door de pas verkozen grondwettelijke vergadering, zal aan het volk voorgelegd worden tijdens een referendum. Dat heeft de constituante donderdag aangekondigd. “De grondwetgevende vergadering zal de volledige grondwettekst goedkeuren en een datum vastleggen voor een referendum”, klinkt het in een wetsvoorstel dat unaniem werd goedgekeurd.
Het regime van president Nicolas Maduro wordt ervan verdacht alle macht naar zich te willen toetrekken. De oppositie beschuldigt de president er onder meer van de grondwettelijke vergadering bijeen te hebben geroepen zonder eerst een referendum te organiseren. De president kondigde daarop aan dat hij de Venezolanen wilde consulteren over de nieuwe wettekst.
De constituante, die volledig uit leden van de regeringspartij bestaat, is van plan twee jaar aan te blijven. Haar taak is om de grondwet van 1999, die werd opgesteld na de dood van Hugo Chavez, te herschrijven. Maduro noemt de missie van de grondwettelijke vergadering het brengen van vrede in het land en het herstellen van de economie.
De verkiezing van de grondwettelijke vergadering eind juli gebeurde in een sfeer van geweld. Bij rellen kwamen 10 mensen om het leven, nadat de afgelopen maanden tijdens protesten tegen de regering al 130 doden vielen.

Bron: Belga