Reynders en De Croo veroordelen sloop school op Westelijke Jordaanoever

Reynders en De Croo veroordelen sloop school op Westelijke Jordaanoever

België veroordeelt dat de Israëlische overheid een Palestijnse school op de Westelijke Jordaanoever heeft gesloopt. Een “onaanvaardbare” schending van Israël zijn internationale verplichtingen als bezettingsmacht, zo stellen vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo vandaag in een mededeling. De school in Jubbet Al Dib, in de buurt van Betlehem, werd gefinancierd door België en andere internationale donoren. Eerder nam de Israëlische overheid ook al zonnepanelen in het dorp Abu Nwar in beslag die door België waren gefinancierd en die energie leverden aan de lokalen en speeltuin van nog een andere school.

De nieuwe sloop en inbeslagname van essentiële infrastructuur is voor België “onaanvaardbaar”. “De Belgische projecten zijn bedoeld om de humanitaire noden te lenigen en ze worden in strikte overeenstemming met het internationale humanitaire recht uitgevoerd”, stellen Reynders en De Croo. Ze wijzen erop dat Israël zo het Vierde Verdrag van Genève over de bescherming van burgers in oorlogstijd met de voeten treedt. “Door de laatste incidenten wordt kinderen bovendien aan de vooravond van het nieuwe schooljaar hun recht op onderwijs ontzegd”, luidt het.

België heeft volgens Reynders en De Croo veel stappen ondernomen om de inbeslagnames en sloop te voorkomen. Het heeft de Israëlische overheid er meermaals aan herinnerd dat de acties illegaal zijn. België zal nu ook uitleg en compensaties aan de Israëlische overheid vragen.

bron: Belga