Oosterweelverbinding – Gemeenteraad Zwijndrecht keurt akkoord met Vlaamse overheid goed

In Zwijndrecht heeft de gemeenteraad donderdagavond zoals verwacht het eerder deze week met de Vlaamse overheid bereikte akkoord over de Oosterweelverbinding goedgekeurd. Dat meldt burgemeester André Van de Vyver (Groen). Groen, CD&V, N-VA en VB stemden voor het akkoord, bij sp.a waren er twee onthoudingen. De start van de werken komt zo opnieuw een stap dichterbij, zeker als de twee Zwijndrechtenaren die nog een procedure bij de Raad van State lopen hebben, die weldra zoals afgesproken stopzetten. Hoewel het Oosterweeldossier een belangrijke impact heeft op de mobiliteit en leefbaarheid van Zwijndrecht, was die gemeente niet rechtstreeks betrokken bij de onderhandelingen voor het zogenaamde Toekomstverbond dat in maart werd bereikt tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal.
Het gemeentebestuur uitte de voorbije jaren forse kritiek op de gang van zaken en vormde nog een van de voornaamste struikelblokken voor de werken aan de extra Scheldekruising, onder meer omdat Zwijndrecht een deel van de bouwvergunning moet goedkeuren. Een volksbevraging wees er bovendien uit dat een grote meerderheid van de Zwijndrechtenaren een overkapping van de E17 tussen Zwijndrecht en deelgemeente Burcht wil als onderdeel van de Oosterweelplannen.
Het akkoord met de Vlaamse overheid dat donderdagavond groen licht kreeg van de gemeenteraad, bevat onder meer gegarandeerde geluidswering voor de E17, betere verkeersaansluitingen op het onderliggende weggennet, een “logisch netwerk” van fietsinfrastructuur en een betere landschappelijke inpassing van de Oosterweelwerken op de linker Scheldeoever. De gemeente belooft dan weer een half miljoen euro in de werken te investeren en alle juridische procedures zouden worden stopgezet.

bron: Belga