Mattis en Porosjenko halen naar Rusland uit op Oekraïense onafhankelijkheidsdag

Mattis en Porosjenko halen naar Rusland uit op Oekraïense onafhankelijkheidsdag

Met een militaire parade op Majdan, het plein van de “revolutie” van 2014, een toespraak van president Petro Poroskjenko waarin zijn Russische ambtgenoot nogmaals vergeleken wordt met Hitler en steunbetuigingen van de opvallendste aanwezige, de Amerikaanse defensieminister Mattis heeft Oekraïne vandaag zijn “onafhankelijkheidsdag” (onafhankelijk van de voormalige Sovjet-Unie in 1991) gevierd. Het spuien met vitriool richting de oosterbuur is zowat het enige bindende element in een land dat economisch steeds dieper bij de grond komt te zitten. Pentagonbaas Jim Mattis is in Kiev om het regime aldaar nieuwe wapenleveringen toe te zeggen. De vorige betroffen “niet-dodelijke” wapens, maar van dat adjectief wordt nu afgestapt, al ging Mattis daar vandaag niet verder op in. Mattis beloofde wel plechtig Moskou de duimschroeven te blijven aanleggen tot de Krim “opnieuw van Oekraïne is” en Rusland zijn veronderstelde steun aan de Russischtalige separatisten in de Donbass stopt. Net als Porosjenko focust Mattis enkel op de Russische tekortkomingen in het in de praktijk omzetten van de vredesakkoorden van Minsk, ook al heeft Kiev zelf in die toepassing nog geen stap gezet.

Porosjenko, die worstelt met een kelderende populariteit, beschuldigde er in zijn toespraak Rusland van, “rechtstreeks” Oekraïense troepen te hebben aangevallen in het plaatsje Ilovajsk in de regio Donetsk. De Russische troepen “vielen ons land binnen zonder ons de oorlog te verklaren, net zoals Hitler (dat) deed”, beweerde Petrosjenko. Een oproep tot verzoening kreeg hij niet over de lippen, integendeel: “vergeet en vergeef nooit”, bezwoer hij zijn landgenoten. De president beloofde voorts dat Oekraïne verder gaat op de ingeslagen, pro-Westerse weg, met de hoop op toetreding tot de EU en de NAVO. In september treedt het partnerschapsakkoord (associatieverdrag) met de EU in werking en daar verwacht Porosjenko veel heil van. Dat wordt de definitieve breuk met het Rijk van het Kwaad, aldus het staatshoofd, refererend naar hoe wijlen VS-president Ronald Reagan de toenmalige Sovjet-Unie bestempelde.

Aan de parade op het Onafhankelijkheidsplein namen ook veteranen deel van de “Antiterreuroperatie” (ATO), het militaire optreden tegen de afvallige “volksrepublieken” Donetsk en Loegansk. Onder die veteranen zijn ook bataljons van nationalisten met nazi-sympathieën.

bron: Belga