Hoger onderwijs gaat migranten tellen

Hoger onderwijs gaat migranten tellen

De Vlaamse universiteiten en hogescholen gaan ten laatste vanaf het academiejaar 2018-’19 registreren hoeveel studenten uit kansengroepen, bijvoorbeeld met een migratieachtergrond, in hun aula’s zitten. Daarover is een akkoord bereikt. De Tijd kon een charter dat tussen de verschillende instellingen is onderhandeld inkijken, en bericht er vandaag over. De Vlaamse hogescholen en universiteiten zullen de gegevens behalve registreren ook uitwisselen. Zo’n registratie lag lange tijd gevoelig, omdat bijvoorbeeld Leuven het op het vlak van studenten met een migratieachtergrond relatief minder goed doet dan andere universiteiten.

“Het is een moeizaam bereikt compromis”, erkent Ides Nicaise, voorzitter van de werkgroep diversiteit van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). “De registratie zal het mogelijk maken data over Vlaanderen als geheel te verzamelen. Het is aan de universiteiten om te beslissen of ze de data ook voor hun eigen instelling naar buiten brengen.”

De registratie start ten laatste in het academiejaar 2018-’19. Behalve over studenten met een migratieachtergrond gaat het over nieuwkomers, studenten met een functiebeperking, anderstalige studenten, werkstudenten, beursstudenten of studenten uit een kortgeschoold milieu.

Op termijn moet de registratie een beter zicht geven op het studierendement van kansengroepen. Daarnaast vormt de uniforme registratie een basis voor het diversiteitsbeleid van de hogescholen en universiteiten.

bron: Belga