VN smeert VS klacht aan wegens racistische manifestaties

VN smeert VS klacht aan wegens racistische manifestaties

Het VN-Comité voor de Uitbanning van Raciale Discriminatie (CERD) heeft formeel klacht ingediend tegen de Amerikaanse regering. Aanleiding zijn de manifestaties van blanke racisten in de Verenigde Staten. Dat een land een klacht aan de laars gelapt krijgt, gebeurt maar zelden. In het CERD zetelen onafhankelijke mensenrechtenexperts. Het Comité ziet toe op de naleving van de Conventie tegen Racisme, die de Amerikanen in 1994 ondertekenden. Een klacht verplicht de geviseerde regering tot maatregelen om schendingen van de conventie te verhinderen of, als het kwaad al is geschied, die schendingen te beteugelen. Het komt maar zelden tot een formele klacht. Alleen Irak (in 2014) en Burundi (in augustus en november 2016) werden ermee geconfronteerd.

“We zijn geschrokken door de racistische demonstraties met racistische slogans en gebaren van blanke nationalisten, neonazi’s en de Ku Klux Klan, die blanke heerschappij propageren en rassendiscriminatie en haat aanwakkeren”, aldus Anastasia Crickley, voorzitter van het CERD. De Amerikaanse regering wordt aangemaand zich te buigen over de oorzaken waarom de manifestaties uitbreiding nemen en concrete maatregelen te nemen om het probleem een halt toe te roepen.

bron: Belga