Archeologie met de metaaldetector: Medea-project werpt eerste vruchten af

Archeologie met de metaaldetector: Medea-project werpt eerste vruchten af

Het Medea-project, een online platform waarop vondsten gepubliceerd worden van amateurarcheologen die met een metaaldetector het Vlaamse land afschuimen, heeft een half jaar na zijn lancering al opmerkelijke vondsten opgeleverd. Zo werd in de West-Vlaamse polders riem- en paardenbeslag gevonden dat gedragen werd door de eerste strijdkrachten van de eerste graven van Vlaanderen. Verspreid over heel Vlaanderen zijn er in de afgelopen maanden meer dan driehonderd vondstmeldingen gedaan op Vondsten.be, de portal van het Medea-project: van metalen bijlen uit de bronstijd en juwelen uit de ijzertijd over Romeinse en middeleeuwse munten en sieraden tot relicten uit de beide wereldoorlogen. De vindplaatsen zijn verspreid over heel Vlaanderen.
Volgens onderzoeker Pieterjan Deckers en professor Middeleeuwse Archeologie Dries Tys, beiden verbonden aan de VUB, is dat nog maar het topje van de ijsberg. “Er zitten nog veel onbekende schatten in privéverzamelingen”, weet Deckers. Momenteel loopt in het Provinciedomein Raversijde de expo “Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek, 600-1100 na Chr.”. Daaraan werkten elf detectorgebruikers mee. In de collectie zitten zeldzame stukken, onder andere delen van de wapenuitrusting van de ridders die in dienst reden van de toenmalige graven van Vlaanderen.
“De vondsten in West-Vlaanderen zijn enkel bekend dankzij metaaldetectie”, duidt Deckers hun belang. “Ze lijken typisch voor het kustgebied, komen er vrij frequent voor, maar zijn daarbuiten zo goed als afwezig.”
Het wapentuig van de ridders van de Graaf staat nog niet online. De hele dataset wordt na afloop van de tentoonstelling in zijn geheel toegankelijk gemaakt. Amateurs worden zo aangemoedigd om ook hun metaaldetector-vondsten online te delen met andere geïnteresseerden.
Tot voor kort was het overigens verboden om met de metaaldetector het veld op te gaan en vondsten mee te nemen. Sinds april 2016 bestaat er een regelgeving en moeten amateurarcheologen een erkenning aanvragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Ze zijn bovendien altijd verplicht om hun vondsten te melden, maar mogen ze wel houden.
“Op langere termijn willen we van vondsten.be een databank maken die onontbeerlijk wordt voor onderzoek, maar ook vrij toegankelijk is voor alle andere geïnteresseerden”, zegt Deckers. “We zijn een half jaar geleden publiek gegaan en de detectoristen beginnen stilaan de weg te vinden naar het platform.”

bron: Belga